Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, BAE Mühendislik’in (Satıcı Firma olarak isimlendirilecektir.), ……….’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Email                                     :

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:           

Adı/Soyadı/Ünvanı               :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Email                                     :

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü         :

Marka/Model                        :

Rengi                                     :

Adedi                                     :

Satış Fiyatı(KDVsiz)            :

Ödeme Şekli                          :

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek Kişi             :

Fatura Adresi                       :

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – …, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. FATURA ANCAK ALICI İÇİN DÜZENLENEBİLİR. ÜÇÜNÇÜ KİŞİYE FATURA KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR ANCAK ALICININ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA TESLİMAT MÜMKÜNDÜR.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için …’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde firma prensipleri ve hizmet kalitesi nezdinde stok bilgileri dikkate alınarak 7 gün içerisinde alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİT OLUP ….. MİKTAR ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERDE KARGO BEDELİ SATICI TARAFINDAN KARŞILANIR.

5.3 – Satıcı Firma, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.4 – Satıcı firma, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya ulaştırılması için kargoya teslim edilmesinden sorumludur. Garanti süreleri ve koşulları ile ilgili detaylı bilgi teslim edilen eşyanın yanında gerekli kılavuz ile ulaştırılır. Garanti süresi güneş panellerinde 10 yıl, diğer ekipmanlarda ise 2 yıldır. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı Firma’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı Firma tarafından karşılanacaktır.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı Firma’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Firma’nın ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– Ödeme işleminde kullanılan kredi kartı bilgileri müşterinin kişisel bilgileri niteliğinde olup Satıcı firma tarafından özenle korunup ve hiçbir şart altında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Satıcı Firma’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı Firma’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 7 gün içinde Satıcı Firma’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. Ürün teslimi ile beraber fatura teslimi de Satıcı Firma tarafından kargo aracılığı ile yapılacaktır. E-Fatura sistemine geçilmesi halinde ise alternatif olarak mail üzerinde fatura gönderimi mümkün olacaktır.

5.7– Sözleşme konusu ürün, …’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden … sorumlu tutulamaz.

5.8- SATICI FİRMANIN SİPARİŞ KONUSU ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SORUMLULUĞU KARGOYA TESLİM İLE SONA ERER. KARGO ESNASINDA ÜRÜNE GELECEK OLAN ZARARDAN SATICI FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ.

5.9– İşbu sözleşme, Alıcı tarafından imzalanıp Satıcı Firma’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı Firma’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 7. maddesi hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Alıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda hem Satıcı Firma hem de Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

TARİH          :

 

SATICI:                                                                                           ALICI:

KURUM ADI            :                                                                         AD/SOYAD  :

ADRES          :                                                                                 ADRES          :

TEL                :                                                                                 TEL                :

FAKS             :                                                                                 FAKS             :

İMZA             :                                                                                 İMZA             :