Gizlilik Politikası

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://www.enerjikurdu.com/

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız. E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır. Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır. Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır. Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır. Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz. Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 Giriş

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, e-ticaret sitemiz üzerinden alışverişte bulunan kişi ve firmaların üçüncü kişiler ile paylaşılmasını istemedikleri kişisel veya gizli bilgilerin paylaşılmadığı taahhüt etmek amacıyla satıcı firma avukatları tarafından hazırlanmıştır. Bu sözleşme ile satıcı firma ile alıcı arasındaki taahhütler şu şekildedir;

Tanımlar

Gizli bilgi, taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri ile şahısların ve firmaların kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri, iletişim bilgileri ve adresleri gizli bilgi olarak kabul edilir. Gizli bilgi tanımına girmeyen bilgiler, Kamuya malolmuş bilgileri ile yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgileri, ifade eder.

Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler.

Alınması Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye ay-kırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, Satıcı firmaya ait internet sitesinde alıcının isim, soy isim, telefon numarası, e-mail adresi kargo teslimat adresi, alıcı tarafından bildirilen kredi kartı bilgileri ve hesap numarası Satıcı Firma ile paylaşır. Alıcı e-ticaret sistemi için gerekli olan bilgi ve evrakları doğru ve zamanında Satıcı firmaya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi halinde ilgili değişik en kısa sürede Satıcı Firmaya bildirilir. Alıcı tarafından ulaştırılan bilgiler Satıcı Firma tarafından gerekli fiziki ve siber önlemler alınmak kaydı ile saklanır. İki taraf arasında gerçekleşen alım-satım işlemine ait yükümlülükler tamamen sona erdikten sonra alıcı talebi ile Satıcı Firma kendi sisteminde Alıcıya ait bütün bilgi ve belgeleri Alıcının talebi halinde yok etmekte yükümlüdür. İnternet sitesinde talep edilen bilgiler ve gerekçeleri ise şöyledir; Satıcı firma tarafından talep edilen isim ve soy isim bilgisi muhattabı tanımlamak için, Talep edilen yaş grubu, meslek dalı vs. gibi istatiksel bilgiler Satıcı firmaya ait sitenin müşterilere daha iyi hizmet verebilmesi için yapmış/yapacak olduğu istatiksel çalışmalarındeğerlendirilmesi için, Talep edilen iletişim bilgileri Satıcı firma ile alıcı arasında haberleşmeyi sağlamak için, Talep edilen finansal bilgiler ise mal alım-satım işleminde ödemenin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Söz konusu bilgiler dışında olası bir üyelik tespiti veya üyelik teyit etme işlemi gibi işlemler için Satıcı Firma tarafından güvenlik kontrolünün sağlaması açısından ilave kişisel bilgiler talep edilmesi yetkisi Satıcı Firma elindedir. (Anne kızlık soyadı vs.) Alıcı tarafından Satıcı Firmadan alınan malzemeler hiçbir şekilde kopya yolu ile çoğaltılıp satılamaz. Satıcı firma izni olmadan ve patent işlemlerine aykırı bir şekilde Ticaret Kanunu hükümlerine ters düşecek şekilde ticari amaç ile kullanamaz. Aksi takdirde Satıcı firmanın maddi-manevi tazminat ve ceza davası hakkı saklıdır. Satıcı Firmanın ticari sır ve gizli bilgilerinin Alıcı tarafından öğrenilmesi halinde Alıcı bu bilgileri Satıcı firma aleyhine kullanamaz ve üçüncü kişilerle hiçbir şart altında paylaşamaz.

Bilgilendirme

Satıcı firma tarafından müşterilere daha kalite hizmet verebilmek adına bilgi havuzunda bulunan iletişim bilgileri Alıcının reklam ve kampanyalardan faydalanması amacıyla kullanılabilir. Alıcının aksini talep etmesi halinde Satıcı firma isteği yerine getirmekle yükümlüdür. Site içerisinde yer alan/yer alacak olan reklam veren marka ve firmalar ile istatiksel çalışma sağlanması ve kişiye özel reklamların çıkabilmesi adına SADECE MÜŞTERİLERİN İSTATİKSEL BİLGİLERİ (YAŞ GRUBU, MESLEK DALI VS.) BİLGİLERİ PAYLAŞILIR. İLETİŞİM BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI İSE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Bildirimler

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır. Satıcı                                                                                                                                    Alıcı